Terapie zpěvem a výuka

Terapie zpěvem

“Vše je v hlase”

Terapie zpěvem je fantastický nastroj k objevování nových koutů vaší duše. Zpěv je v tomto ohledu doslova kouzelný. Tam, kde je těžké slovy vyjádřit emoci, pomůže zpívání při odstraňování psychických bloků a práci se strachem a trémou. Přijďte to zkusit!

 

Přijímání nových studentů

Přijímání nových studentů probíhá celoročně. Na prvním setkání, které dávám zdarma, se spolu pobavíme o Vašich představách a cílech, poslechnu si, jak zpíváte, a podle toho začnu vytvářet výukový program přímo pro Vás.

Zpěv není žádná složitá věda, zpívat se může naučit každý, kdo má chuť na sobě pracovat 🙂