Výuka zpěvu Praha

Výuka zpěvu Praha

Při výuce zpěvu se neřídím pouze jednou metodou, ale z každé z metod (například Complete Vocal Technique nebo Anne Peckham) si beru to, co se mi v průběhu let nejvíce osvědčilo. Základem je, aby lekce bavily jak žáka, tak pedagoga, proto se na výběru repertoáru domlouváme společně. Respektuji stylové zaměření žáka a při hodinách kromě klasického klavírního doprovodu používám také podklady. Mým cílem je naučit žáka se o svůj hlasový aparát správně starat a připravit ho pro praktický život zpěváka (správné dýchání, posazení tónu, rozezpívání se, interpretace atd.). Ráda učím jak žáky, kteří už mají svoji pěveckou historii, tak i nováčky, u kterých jsou zase úžasně vidět pokroky v pěvecké práci. Je velice příjemné sledovat, jak z žáka, který skoro neumí udržet tón, postupem času roste zpěvák..

„Chcete umět zpívat? Splňte si svůj sen!“

Průběh hodiny

Každá hodina je rozdělena na část teoretickou, kde se učíte správně dýchat, posazovat hlas a kam patří také rozezpívání. Ve druhé části pak aplikujeme to, co jste se naučili, na konkrétní repertoár.

Přijímání nových žáků

Přijímání nových žáků probíhá celoročně. Na první hodině se spolu pobavíme o Vašich představách a cílech, poslechnu si, jak zpíváte, a podle toho začnu vytvářet výukový program přímo pro Vás.