Výuka zpěvu

Výuka zpěvu

Chcete umět zpívat? Tak se to naučte!

Při výuce zpěvu se neřídím pouze jednou metodou, ale z každé z metod (například Complete Vocal Technique nebo Anne Peckham) si beru to, co se mi v průběhu let nejvíce osvědčilo. Základem je, aby lekce bavily jak žáka, tak pedagoga, proto se na výběru repertoáru domlouváme společně. Respektuji stylové zaměření žáka a při hodinách jsou samozřejmostí mikrofon a podklady. Mým cílem je naučit žáka se o svůj hlasový aparát správně starat a připravit ho pro praktický život zpěváka (správné dýchání, posazení tónu, rozezpívání se, interpretace atd.). Učím žáky, kteří už vědí, co chtějí v oblasti zpěvu dokázat, jsou připraveni na sobě pracovat a nechtějí zpívat jen „doma pro sebe“.

„Chcete umět zpívat? Splňte si svůj sen!“

Průběh hodiny

Každá hodina je rozdělena na část teoretickou, kde se učíte správně dýchat, posazovat hlas a kam patří také rozezpívání. Ve druhé části pak aplikujeme to, co jste se naučili, na konkrétní repertoár.

Přijímání nových studentů

Přijímání nových studentů probíhá celoročně. Na prvním setkání, které dávám zdarma, se spolu pobavíme o Vašich představách a cílech, poslechnu si, jak zpíváte, a podle toho začnu vytvářet výukový program přímo pro Vás.